Форми навчання

Очна (денна і вечірня) форма

9 клас (базова загальна середнья освіта), 10, 11, 12 класи (повна загальна середнья освіта) з можливістю дострокового переведення (з 10-го у 12-ий клас)

Денна форма навчання: початок занять об 12:00, 4-6 уроків на день, заняття проходять згідно розкладу.
Вечірня форма навчання: початок занять об 17:00, 3-4 уроки на день, заняття проходять згідно розкладу.
П’ятниця — неурочний день, проводяться факультативні заняття та консультації.

Форма навчання підходить для учнів які:
• з будь-яких причин не можуть відвідувати заняття в загальноосвітніх навчальних закладах;
• не встигають за планом навчального процесу або потребують індивідуального підходу.


Дистанційна форма

1. Як окрема форма навчання:

5–11(12) класи

Після зарахування в школу учень отримує шкільний акаунт для доступу у власний кабінет, через який реалізується навчання в синхронному (не менше 30% навчального часу) та асинхронному режимах згідно розкладу, отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних та консультативно-розвиткових занять, консультацій.

Форма навчання підходить для учнів які:
• не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти (у зв’язку зі станом здоров’я, відбуванням покарання, збройним конфліктом, проживанням (перебуванням) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на території населених пунктів на лінії зіткнення тощо);
• потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (у зв’язку з визначенням особливих освітніх потреб дитини, індивідуалізацією навчання обдарованих дітей, систематичним  заняттям учнем певним видом (видами) спорту та участю у спортивних змаганнях тощо).

Батьки створюють належні та безпечні умови навчання, виховання і розвитку дитини, яка здобуває освіту за дистанційною формою.

Учні, які здобувають освіту за дистанційною формою, продовжують наступний рік навчання за цією формою здобуття освіти за умови засвоєння освітньої програми на рівні навчальних досягнень не нижче середнього, що підтверджується результатами річного оцінювання.

2. Використання технологій дистанційного навчання в заочній та екстернатній формах.

Після зарахування в школу учень отримує шкільний акаунт для доступу у власний кабінет, де бачить перелік предметів, які має вивчити в поточному навчальному році з детальним і простим поясненням всього процесу, а також свої результати.

Форма навчання підходить для учнів які:
• особи з особливими потребами;
• обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
• особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до закладу освіти населених пунктах;
• учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований заклад освіти, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати школу;
• особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
• особи, які готуються до вступу до закладів вищої освіти;
• громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.


Заочна форма

9 клас (базова загальна середнья освіта), 10, 11, 12 класи (повна загальна середнья освіта) з можливістю дострокового переведення (з 10-го у 12-ий клас)

Здобуття освіти за заочною формою відбувається під час короткочасних сесій (2 рази на семестр) та у проміжку між ними (виконання домашніх контрольних робіт). Форми організації освітнього процесу в сесійний та міжсесійний періоди визначаються освітньою програмою закладу освіти.

Форма навчання підходить для учнів:
• здобуття базової середньої та профільної загальної середньої освіти за заочною формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти;
• поєднують навчання з роботою, спортом чи творчою діяльністю, соціальні відпустки тощо;
• з певних причин не можуть відвідувати заняття в загальноосвітніх навчальних закладах


Екстернат

1 рік навчання.
Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:
самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації;
лише проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації.

Протягом одного навчального року екстерн може пройти оцінювання навчальних досягнень за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти.

Форма навчання підходить для учнів які:
• із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;
• не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;
• є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;
• є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
• прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);
• самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;
• бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;
• засуджені до довічного позбавлення волі.

Оцінювання навчальних досягнень екстернів  за відповідний клас (річне оцінювання) або за рівень повної загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини чи базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти.